Verenigingen en voorzieningen  
Afûk, kursussen Frysk/ cursussen Fries (gesponsorde link) >>  
   
Dartvereniging “De Bouncers” >>  
   
Klaverjassen >>  
   
Multifunctioneel Centrum Hústerwâld>>  
   
It Bikkelhok Âldwald >>  
   
M.B.V.O. “Aldwâld e.o. >>  
   
cbs. "De Tarissing" Aldwâld >>  
   
Fûgelwacht Aldwâld >>  
   
Peuterspeelzaal ‘t Pjuttershonk >>  
   
55+ soos Oudwoude-Westergeest-Triemen >>  
   
IJsclub “Oudwoude e.o.” >>  
   
Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest >>  
   
Toneelvereniging "Bienze Westra" >>  
   
Openbare basisschool “Van Heemstra” >>  
   
Vrouwenvereniging “Samenwerking” >>  
   
WTOC >>  
   
Gymvereniging SVS >>  
   
Uitvaartvereniging De Laatste Eer >>