De toneelvereniging is opgericht in 1986.
De ploeg bestaat op dit moment uit 13 spelers.
We beginnen in september weer met repeteren voor een nieuw stuk,
en onze oefenavond is op maandag.
In januari wordt dan 2x het toneelstuk gespeeld voor onze donateurs
en andere dorpsgenoten en toneelliefhebbers.


Op de foto ontbreken Rein Bulstra en Jan Henk Kampen

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter - Jan-Henk Kampen
Secretaris - Alie de Boer-Marinus
Penningmeester - Harm Nicolai
Lid - Karin Starkenburg
Lid - Keimpe Ros

Secretariaat Bienze Westra:
Jan Binneswei 15
9294KJ Oudwoude
0511-454307