De soos is in december 1980 opgericht en bestaat dus al ruim 25 jaar. Momenteel zijn er zo’n 45 leden. We beginnen het seizoen in september met een uitje. Daarna komen we in de wintermaanden 1 x per maand bij elkaar (totaal 6 maal). Deze gezellige middagen vinden over het algemeen op de laatste donderdag van de maand plaats in de Fokkema’s Pleats. Er wordt altijd iets georganiseerd. Denk daarbij aan een gastspreker, dia-middag, spel-middag, volksdansen, muziek. Kortom te veel om op te noemen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor vervoer wordt eventueel gezorgd.

 

 

Bestuur:

Froukje de Jager – de Meer
Trijn van Kammen – Dolfing
Anneke Dijkstra – Posthuma
Tetje Annema – Heeringa
Hennie Kingma – Schotanus
Meta Kloosterman – Van der Lei

Secretariaat:

Trijn van Kammen – Dolfing
Eysmastrjitte 34
9294 KM Oudwoude
Tel. 0511 - 452449

Het lidmaatschap kost € 12,50 per seizoen.