Korte omschrijving/historie:
De vogelwacht is opgericht in 1945.
Het doel van de vogelwacht is het tellen en beschermen van eieren en vogels in samenwerking met de boeren van Oudwoude.
De cijfers worden naar de Provincie Friesland en de Bond Van Friesche Vogelwachten (BFVW)

 

Adresgegevens/ bestuurssamenstelling/kosten lidmaatschap

Voorzitter: A. Klaver
Simmerwei 2 9294 KV Oudwoude
0511- 453029

Secretaris: Tj. Hiemstra
Wygeast 19 9294 KN Oudwoude
0511- 453828
E-mail: tg.hiemstra@chello.nl

Penningmeester: Sj. Hoekstra
Wâlddyk 3 9294 LG Oudwoude
0511- 408788

Nazorgcoordinator: R de Jager
H de Bruinstr 6 9294 KL Oudwoude
0511- 453039

Lid: H de Bruin
Simmerwei 6 9294 KV Oudwoude
0511- 452410

Lid: J.A. Botma
Lange Ikker 4 9294 KG Oudwoude
0511- 702150 (mobiel: 06-46502391)

Lid: Maarten Dijkstra
Foarwei 41/H 9294 KE Aldwâld
Tel: 0511- 45 40 44

Voor opgave en verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden
Contributie lidmaatschap: 5,- euro per jaar.