De naam "De Tarissing" is bij de totstandkoming van de nieuwe school in 1977/1978 bedacht door J. de Boer. De naam betekent: de leerlingen uitrusten met bagage voor hun verdere leven.

Die bagage bestaat niet alleen uitkennis. Normen en waarden zoals die ons in de Bijbel worden geleerd, vormen het uitgangspunt. Het kind weet dat het kan meebouwen aan het Koninkrijk van God en daarin niet alleen staat maar samen met anderen op weg gaat naar de toekomst van dat Rijk. Verder wordt er aandacht geschonken aan sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. De autonomie van het kind staat voorop.


Het nieuwe logo van "De Tarissing"


"De Tarissing" is sinds de stichting in 1922 gevestigd aan de Wygeast 10 te Oudwoude. Postcode: 9294 KN. Tel. 0511 - 452500
email adres: detarissing@pcbokollumerland.nl
website: www.pcbokollumerland.nl daarna doorlinken naar "De Tarissing".Samenwerking van de vogelwacht Oudwoude en "De Tarissing".

 

Interim directeur:
G. Dijkstra; Van Scheltingalaan 34, 9291 EC Kollum, tel. 0511 - 451994
Zitting in de Schooladviescommissie hebben:
B. Vlasma voorzitter; Foarwei 12, tel. 0511 - 451737
J.B. de Bruin onderhoud; Jasmijn 1, tel. 0511 - 453553
Maaike Kamstra notuliste; Foarwei, 11 tel. 0511 - 453141
Jolanda Turkstra; lid De Wygeast 39, tel. 0511 - 452106
J.A. Botma; lid Lange-ikker 4, tel. 0511 - 408229
Oudercommissie:
Karin Starkenburg voorzitter; Dellenswei 4, tel. 0511 - 408308
MR. G.J.Stavorinus voorzitter; Dolle 3, tel. 0511 - 445667