Vanaf 1581 wordt er onderwijs gegeven in de “Van Heemstra” school te Oudwoude. De school mag zich daarom ook vol trots de oudste school van Friesland noemen. Onderzocht wordt of het ook de oudste school van Nederland is. Vanaf 1997 werd de naam “Van Heemstra” aan de school verbonden. Baron Van Heemstra, wonende op Fogelsangh State te Veenklooster, was stichter van de school. Tot op heden is deze familie nauw betrokken bij de school.

 

o.b.s. “Van Heemstra”
Foarwei 34
9294 KE OUDWOUDE
tel. (0511) 453045
e-mail: directie@obsvanheemstra.nl
web.site : www.obsvanheemstra.nl