Onze vereniging is opgericht in 1934. We komen ’s maandags om de 14 dagen bij elkaar in de Van Heemstraschool en zijn een echte gezelligheidsvereniging. Van tijd tot tijd nodigen we sprekers uit, maken van stof en papier leuke dingen, doen spelletjes, bingo, quizzen enz.
Een reisje vormt de afsluiting van het altijd leuke en gevarieerde verenigingsjaar.

 

Bestuurgegevens

De contributie bedraagt 2,- euro per keer.

Voorzitter: T. Bruinings-Lentink
Pastorijehof 6
9294 KA Oudwoude
Tel. 0511- 453702

Penningmeester: J. Faber-Smedes
De Wygeast 29
9294 KA Oudwoude
Tel. 0511 – 452764

Secretaris: T. van Kammen-Dolfing
Eysmastrjitte 34
9294 KM Oudwoude
Tel. 0511 - 452449