IJsclub “Oudwoude e.o.” is opgericht in 1911 en is dan ook al bijna 100 jaar oud. De eerste rijderijen werden gehouden op de rietpoel aan de Wygeast, tegenover de boerderij van de familie Lieuwes. In die tijden verzorgde het muziekkorps Westergeest/Triemen de muzikale klanken tijdens de rijderijen.

Per 1 dec 2007 is de nieuwe ijsbaan aan de Simmerwei geopend. Een geheel nieuwe locatie met een nieuwe baan plus verlichting en een nieuwe onderkomen voor het verkleden voor de schaatsers. Het bestuur en vele vrijwilligers zijn maanden bezig geweest om dit te realiseren, maar het resultaat mag er dan ook wezen.


De huidige bestuurleden van link naar rechts:
Jan de Boer, Ulbe de Jong, Yko Hoekstra, Wessel Dijkstra, Derk v/d Kloet,
Luitzen de Boer, afwezig Piet Meerstra

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Y. Hoekstra
Jan Binneswei
9294 KH Oudwoude
Mobiel 06 - 34913001

Secretaris
J.R. de Boer
De Wygeast 33
9294 KP Oudwoude
Tel. 0511 – 452637
Mobiel 06 - 29221356

Penningmeester
P. Meerstra
Pastorijehof 20
9294 KA Oudwoude
Tel. 0511 - 452417

Lid
D. v/d Kloet, Westergeest 0511 – 441351
W. Dijkstra, Oudwoude 06 - 13415707

L. Y. de Boer, Oudwoude 0511 – 454307
U. de Jong, Westergeest 0511 – 445158

Secretariaat IJsclub “Oudwoude e.o.”
De Wygeast 33
9294 KP Oudwoude (0511 – 452637)
Kosten lidmaatschap € 6,00 p.p. per jaar, vanaf 18 jaar zelfstandig lid.
Gezinnen ook € 6,00 (lid worden na 1 december dubbel).

Hyvespagina: www.ijsbaanoudwoude.hyves.nl