De vereniging heeft op de dinsdagavond (vanaf 20.00 uur) als thuisbasis café "Earrebarrenest" in Oudwoude. De vereniging is in het jaar 2002 opgericht en doet n met 2 teams goed mee in de competitie van de Friese Darts Bond. Een team bestaat uit minimaal 5 personen. Personen die 16 jaar of ouder zijn mogen alleen aan de competitie meedoen. Het seizoen loopt van september tot juni met een winterstop van half december tot half januari.


De contributie is € 30,- per seizoen.

Captains:

- 1e team is Hielke Meijer, De Wygeast 17, 9294 KN OUDWOUDE, Telefoon 454414
- 2e team is Feike Rekker, Pastorijehof 11, 9294 KB OUDWOUDE, Telefoon 0646140617
 
Competitie:

-1e team -> 3e divisie FDB
-2e team -> 4e divisie FDB

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt contact opnemen met de captain van team 1 of 2.