M.B.V.O. (meer bewegen voor ouderen) is opgericht op 21 oktober 1970. De eerste gymnastiekles is gegeven door zuster De Haan (wijkverpleegster). De vereniging telde destijds 18 leden.

Momenteel heeft de vereniging 23 leden van circa 55 tot 90 jaar. Onder leiding van mevrouw
A. v.d. Meulen – Boonstra komen we elke dinsdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur bijeen in de kantine van voetbalvereniging WTOC. De gymnastieklessen worden gehouden van september tot en met mei. In de maanden juni, juli en augustus is er geen gymnastiek.

De kosten van het lidmaatschap zijn € 5,- per maand. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 


 
Het bestuur:

voorzitter: Mevr. Tj. De Vries – Dijkstra
Jan Binneswei 5
9294 KJ Oudwoude
Tel. 0511 – 452551
secr./penn.: M. van der Velde
Jan Binneswei 1H
9294 KH Oudwoude
Tel. 0511 - 453342