[Doarpsfeest] Aanmelden voor de optocht!

Over een aantal maanden staat het Doarpsfeest weer op de agenda met hopelijk een fantastische optocht. Daarbij is het, net als vorig jaar, noodzakelijk dat elke deelnemer (voertuigen) zich opgeeft bij ons.

De volgende gegevens moeten vóór 10 juni bekend zijn bij het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld (dorpsbelangen@aldwald.nl):

  • Naam eigenaar (trekkend) voertuig
  • Naam chauffeur voertuig tijdens de optocht
  • Locatie/stalling waar het voertuig/versierde wagen wordt gebouwd.

Het bestuur wil alle deelnemers aan de optocht wijzen op bovenstaande en vraagt een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Voor meer informatie over de vergunning en voorschriften vanuit de gemeente kun je kijken op deze pagina.

U kunt zich via dorpsbelangen@aldwald.nl aanmelden voor de optocht. Voor meer informatie kunt u terecht bij Geoffrie Hoiting tel. 0654377929.