Bestuur

Voorzitter: Sjoerd Hoekstra
Secretaris: Jan Henk Kampen
Penningmeester: Suzan Bosma-Wiegersma
Lid: Pieter Imke de Vries
Lid: Bettie de Vries-Prins
Lid: Willem Kroodsma
Lid: Aukje van der Zee