Op ‘e Hichte

‘Op ‘e Hichte’ is de dorpskrant van Aldwâld. Elk kwartaal wordt de dorpskrant aan alle inwoners en leden van Doarpsbelang Aldwâld bezorgd. Meer informatie en voorgaande edities kunt u vinden via http://www.doarpskranteopehichte.nl/