Inschrijfformulier lidmaatschap

Beste dorpsgenoot,

Afgelopen weekend hebben jullie de Doarpsaginda voor December op de mat gekregen.

Op de achterkant hiervan staat een inschrijfformulier voor Doarpsbelang en Stichting Feestcommissie Aldwâld.

Doarpsbelang Aldwâld en Feestcommissie Aldwâld vraagt u om het formulier (dit kan ook online via onderstaande link) in te vullen, zodat we onze administratie weer helemaal op orde hebben voor het nieuwe jaar.

Dit geldt dus ook voor dorpsgenoten die al lid zijn, zodat we kunnen controleren of de gegevens die we al hebben nog kloppen.

Als lid van Doarpsbelang Aldwâld ben je automatisch lid van Stichting Feestcommissie Aldwâld en krijg je o.a. korting op activiteiten die door de Feestcommissie worden georganiseerd.

De contributie voor 2020 is tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 vastgesteld op €12,= per volwassen lid (18 jaar of ouder). Kinderen zijn gratis lid tot de leeftijd van 18 jaar bereikt is.

Het heeft onze voorkeur dat het formulier online wordt ingevuld. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan mag u deze inleveren bij Afke op Jasmyn 5 te Oudwoude.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Doarpsbelang Aldwâld
Bestuur Stichting Feestcommissie Aldwâld

Klik op de volgende link om het formulier te openen: Aanmelden lidmaatschap