Voorschriften optocht versierde wagens doarpsfeest 2019!

Ook voor het komende doarpsfeest in Aldwâld welke wordt gehouden van 20 juni t/m 23 juni 2019 hebben we met zijn allen te maken met de voorschriften en regelgeving vanuit de gemeente betreft de optocht versierde wagens. Hieronder volgen de voorschriften waar iedereen zich aan dient te houden. We hebben er nu al zin in en laten we er een gezellige, mooie en vooral veilige optocht van maken.

Voorschriften:

 1. De vergunning geldt uitsluitend voor de wegen in de gemeente Kollumerland c.a. (Noardeast-Fryslân) zoals aangegeven op een bijgevoegde routekaart op genoemde datum en gedurende de vermelde tijden.
 2. De vergunninghouder overlegt voor aanvang van de optocht een lijst van de bestuurders en eigenaren van de tractoren van de deelnemende versierde wagens en andere motorvoertuigen aan de toezichthouder van de gemeente Kollumerland c.a.
 3. De versierde wagens mogen maximaal 12 m lang, 2.6 m. breed en 4 m. hoog (met inbegrip van de op de wagen aanwezige personen) zijn.
 4. Het trekkend voertuig en de wagen moeten zijn voorzien van een onderscheidend en duidelijk zichtbaar nummer. De nummers moeten corresponderen met de lijst van bestuurders en eigenaren.
 5. Elk voertuig moet apart voor de optocht verzekerd zijn en deze verzekering moet getoond kunnen worden.
 6. De bestuurder van een getrokken of zelfrijdende wagen is tevens de contactpersoon. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en is tijdens de optocht in de bezit van de voorschriften.
 7. Deelnemers aan de optocht mogen pas op de versierde wagens plaatsnemen als deze op de opstelplaats is gearriveerd.
 8. Deelnemers aan de optocht mogen geen alcoholhoudende dranken bij zich hebben of op de wagens of voertuigen aanwezig hebben. Vanaf de wagens, voertuigen of rijwielen mag niet in of naar het publiek worden gesproeid, gespoten of geworpen.
 9. De wagens, voertuigen of rijwielen mogen geen aanstootgevende teksten, afbeelding(en), en / of voorstelling(en) vertonen.
 10. De wagens mogen buiten het rijden in de optocht slechts gebruik maken van de kortst mogelijk route van de stalling naar de opstelplaats en visa versa.
 11. De vergunninghouder zorgt ervoor dat alle deelnemers tijdig in kennis worden gesteld van de voorschriften.
 12. De normale gedragsregels in het verkeer dienen in acht te worden genomen.
 13. De versierde wagens in de optocht moeten van een deugdelijke constructie zijn.
 14. De optocht moet zo compact mogelijk worden uitgevoerd.
 15. Achter de optocht rijdt een auto van de organisatie die er voor zorgt dat er geen ander verkeer tussen de optocht komt.