Volleyballen groot succes!

Onder prachtige zomerse omstandigheden werd op vrijdag 24 juni een volleybaltoernooi gehouden. Dit toernooi werd georganiseerd op het trainingsveld van vv WTOC door de plaatselijke volleybalvereniging en Doarpsbelang Aldwâld. Met in totaal meer dan 100 deelnemers verdeeld over 14 teams in alle leeftijden was het toernooi van te voren al een groot succes.
Voor de kleintjes was er een springkussen opgezet waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Na afloop bleef het nog lang gezellig in de kantine van WTOC

Prijswinnaars:
1e prijs Jan Binneswei 2, team Frans Wiersma
2e prijs Foarwei / Simmerwei , team Baukje de Vries
3e prijs Yabadabadoo, team Roel Planting