Uitnodiging: Ledenvergadering

Maandag 24 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering van Doarpsbelang Aldwâld weer op het programma. Bij deze is dan ook ieder lid van Doarpsbelang Aldwâld van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen in het MFC Hústerwâld. Aanvang van de vergadering is 20:00.

De vergadering hebben we dit jaar uitgebreid met een ‘Politiek Debat’. Aan de hand van een aantal stelling die onder meer betrekking hebben op Aldwâld krijgen de politieke partijen van Kollumerland c.a. de gelegenheid hun politiek standpunt te formuleren. Een paar weken voor de gemeentelijke verkiezingen wordt dit ongetwijfeld een boeiend politiek debat. De discussie wordt geleid door Hendrikje Talsma en Simon Talsma van RTV NOF.

Komt allen!

Agenda

 • Opening
 • Notulen ledenvergadering februari 2013
 • Jaarverslag 2013
 • Financieel verslag 2013
 • Bestuursverkiezen
 • Uitreiking van de Aldwâld Award
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Politiek Debat
 • Sluiting