Uitnodiging inloopbijeenkomst locatie Engwierum

uitnodiging-nam-engwierum

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) start 26 februari met voorbereidende werkzaamheden die betrekking hebben op de aanstaande boring op NAM-locatie Engwierum aan de Bûtendykswei. Deze werkzaamheden duren tot 29 maart. Naar verwachting starten de boorwerkzaamheden eind juni 2014.

De voorbereidende werkzaamheden omvatten civiele werkzaamheden waaronder het slaan van heipalen, aanbrengen van nieuwe asfalt verharding en leggen van nieuwe milieugoten. Bij de grondwal ten zuid-westen van de locatie wordt een deel van de grond ontgraven om plaats te bieden aan de slaapcaravans. De afgegraven grond wordt tijdelijk weg gezet op de bestaande grondwal en later weer teruggeplaatst.

Daarna wordt in juni gestart met de boring. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de T700, een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer 46 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden, indien nodig, op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

NAM wil u graag inlichten over haar activiteiten in het algemeen maar ook specifiek over de activiteiten die in Engwierum plaatsvinden. U wordt daarom van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op donderdag 27 maart tussen 18.00 en 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in `t Dykshûs, Lytse Wei 2a Engwierum. Vanzelfsprekend bestaat er ook gelegenheid om vragen te stellen. Omdat het een inloopbijeenkomst betreft, kunt u zelf bepalen hoe laat u de sessie bezoekt.

NAM wint sinds 2002 aardgas vanaf de gaswinningslocatie aan de Bûtendykswei in Engwierum. Om de gasproductie te stimuleren is een boring nodig die uitgevoerd wordt met een boortoren die vergelijkbaar is met de toren die twee jaar geleden de werkzaamheden uitgevoerd heeft. De gashoudende laag bevindt zich op een diepte van ongeveer 3500 meter.

Gasproductie uit kleine velden

Engwierum hoort bij een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer een kwart van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden op land en zee. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (Slochteren). Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar alternatieve, relatief kleine, gasvelden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van de afdeling vergunningen en grondzaken bereikbaar via telefoonnummer 0592-364231. Buiten kantooruren kunt u bellen met de
Centrale Meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592-364000.

Assen, februari 2014