Mededeling gemeente Kollumerland ca

kollumerland

Aan de hand van de evaluatie Reconstructie Oudwoude heeft de gemeente Kollumerland c.a.
in overleg met de klankbordgroep maatregelen bedacht. De maatregelen moeten er voor zorgen
dat de snelheid van het verkeer op de Foarwei en Simmerwei zich beter aan de snelheid gaat houden.

De maatregelen die binnenkort uitgevoerd zullen worden zijn:

  • Versmallen van de ingangen van het dorp bij de komborden in de Foarwei.
  • Aanbrengen informatiebord op kruising Foarwei – Jan Binneswei.
  • Aanbrengen 60 km drempel bij de ijsbaan in de Simmerwei.
  • Aanbrengen 60 km drempel en versmalling bij het industrieterrein aan de Simmerwei.
  • Aanbrengen zwerfkeien bij het parkeerterrein van de Hervormde kerk.

Tijdens de werkzaamheden zal de doorgaande route mogelijk worden afgesloten.