Doarpsbelang Aldwâld ontvangt hartdefibrillator

OUDWOUDE – Maandagavond heeft wethouder Rik Schaafstal van gemeente Kollumerland c.a. het Doarpsbelang Aldwâld een hartdefibrillator (AED) overhandigd. Deze AED hangt aan het woonhuis op het adres: Jan Binneswei 22 te Oudwoude. Dit is de negende hartdefibrillator die de gemeente aan een vereniging in eigendom geeft. Wethouder Schaafstal gaf door middel van een proef SMS op de mobiele telefoon een alarm naar alle vrijwilligers die het levensreddende apparaat kunnen bedienen. Deze kwamen vervolgens naar de Jan Binneswei 22 en waren getuige van de onthulling van de AED.

Het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. vindt het belangrijk dat in de openbare ruimte van alle dorpen een AED (Automatische Externe Defibrillator) hangt. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de doelstelling van de Nederlandse Hartstichting om voor inwoners met hartklachten de zogenaamde 6-minuten-zone te realiseren. Binnen deze 6 minuten dient er de mogelijkheid te zijn om een AED in te zetten.

In acht dorpen is een AED geplaatst. De EHBO-vereniging Kollumerland c.a. heeft een ‘mobiele’ AED. Deze AED wordt meegenomen naar evenementen en bijeenkomsten. Inmiddels zijn er zo’n 400 vrijwilligers getraind om de AED’s te bedienen. De eerste training is door de gemeente betaald. De verenigingen betalen zelf de vervolgcursussen.

Als het gebruik van de AED medisch noodzakelijk is, dan haalt de getrainde vrijwilliger het apparaat uit de buitenkast. Burgers kunnen ook 1-1-2 bellen. De meldkamer te Drachten roept vervolgens, naast politie en ambulance, via de mobiele telefoon meerdere vrijwilligers op. De adressen waar de AED’s zijn geplaatst staan in de plaatselijke dorpskrant, de gemeentegids en op de website van de gemeente.

Doarpsbelang Aldwâld is de laatste vereniging die van de gemeente een AED in eigendom ontvangt. Het AED-project van de gemeente Kollumerland c.a. is daarmee afgerond.