Aldwâld wil bouwen!

OUDWOUDE – Met een eigen volkstelling heeft Doarpsbelang Aldwâld een streep gehaald door het krimpprobleem dat de gemeente het dorp toedicht.

Het inwoneraantal van Oudwoude is niet met vijftien gedaald in de laatste tien jaar, zoals de gemeente becijferde, maar juist met 24 gestegen. Deze opmerkelijke uitkomst lanceerde voorzitter Sjoerd Hoekstra donderdag in de raadscommissie Kollumerland c.a. ,,By de folkstelling waard ek dúdlik dat Aldwâld in fruchtber doarp is sjoen it tal froulju dat op dit stuit swier rint. Ien hjirfan sit hjir by ús op de publike tribune”, zo illustreerde Hoekstra. De zwangere dorpsgenote ging op dat moment samen met buurtgenoten schuil achter een manshoog en metersbreed spandoek waarmee ze de versnelde nieuwbouw in hun dorp bepleiten.

De grote wens vanuit het dorp is nu een nieuwbouwproject voor jongeren aan de Jan Binneswei op de plek van bejaardenwoningen voor 1 juli af te ronden. Via een Collectieve Publieke Opdracht (CPO-constructie) zouden de oude huizen gesloopt kunnen worden na verkoop van deze woningen met ondergrond aan de jonge generatie. Hoekstra bond de commissie op het hart snel akkoord te gaan met het nieuwe woonakkoord met Thús Wonen en met het nieuwste woonprogramma.