Aldwâld blij met woonakkoord

KOLLUM – Eindelijk ligt er een Woonakkoord en Woonprogramma ter besluitvorming! Wat heeft de jeugd in Aldwâld geduld moeten hebben!! Dit is een mijlpaal omdat: 1.de partijen, gemeente Kollumerland ca, Woningcorporaties Thús Wonen en WoonFriesland een punt hebben bereikt dat er weer verder kan worden gewerkt aan de uitvoering van de projecten; 2.vanuit dit woonakkoord verder gewerkt kan worden Maatwerk ontwikkelingen in de dorpen; 3.de locatie bejaardenwoningen aan de Jan Binneswei is opgenomen in het Woonprogramma.

Natuurlijk zijn er vanuit uit Doarpsbelang Aldwâld een aantal opmerkingen over de inhoud. Wij hebben grote twijfels over de cijfers m.b.t. het krimpen van de bevolking in Aldwâld en het beperkt aantal te bouwen woningen de komende jaren. In het woonplan is sprake van krimp van de bevolking over de afgelopen 10 jaren in Aldwâld van -15 inwoners!

Doarpsbelang heeft dit weekend een volkstelling gehouden en de uitkomsten gecontroleerd bij bevolkingszaken (bron: gemeente Kollumerland 867 inwoners) van Kollumerland en het blijkt dat er sprake is van een groei van 24 inwoners, een verschil van 39 inwoners! Bij de volkstelling werd ook duidelijk dat Aldwâld een vruchtbaar dorp is gezien het aantal zwangere vrouwen op dit moment. Om het zomaar te zeggen er wordt in Aldwâld hard gewerkt aan het voorkomen van de krimp. Dit verschil doorvertalend naar het aantal woningen is het ook niet verwonderlijk dat de bouwvraag in Aldwâld onverminderd groot is!

Uiteindelijk kan ik maar één ding zeggen en dat is: Raadscommissie, heb vertrouwen in de toekomst en pak door met het bouwen van woningen, waar het kan! Een belangrijke reden waarom ik hier sta is het speerpunt ‘Maatwerk in de dorpen’. De tribune zit vol met jeugd die bouwrijp is……! Die willen aan de slag, net eamelje maar

Dwaan is hun motto

Doarpsbelang Aldwâld zou graag zien dat de gemeenteraad van Kollumerland instemde met het Woonakkoord, Woonplan en Woonprogramma en tegelijkertijd aan Wethouder Visser de opdracht geeft om samen met de woningcorporatie Thús Wonen vóór 1 juli 2012 het Maatwerktraject voor de locatie bejaardenwoningen aan de Jan Binneswei in Aldwâld af te ronden. In de bouwvak kan de jeugd aan het bouwen, mooier kan het toch niet!

Ingewikkeld is het niet. Aldwâld kan snel dus wat ons betreft worden de bejaardenwoningen met ondergrond verkocht aan de jeugdige bouwers en die zorgen in ervoor dat in CPO-constructie de bejaardenwoningen worden gesloopt en dat het geheel bouwrijp wordt gemaakt.

Op de ledenvergadering van Doarpsbelang Aldwâld op maandag 25 februari 2013 wil ik toch kunnen zegen, die Wethouder Visser heeft het voorvarend opgepakt! Complimenten, …. de woningen aan de Jan Binneswei zijn gerealiseerd, dat is mijn droom maar de droom van de jeugd op de tribune is nog belangrijker.

Geef de jeugd een toekomst!

Raadsleden, Maatwerk op de locatie bejaardenwoningen aan Jan Binnenswei in Aldwâld het ligt in jullie handen!

wenningbouw-1

wenningbouw-2

wenningbouw-3