Wenningbou yn Aldwâld, it giet yn 2013 oan!

Na de sloop van de bejaardenwoningen aan de Jan Binnenswei is het nu zover dat deze open plek wordt ingevuld. Doarpsbelang heeft samen met een vijftal belangstellenden, voor een bouwkavel uit Aldwâld, een aantal jaren op verschillende manieren aandacht voor vrije bouwkavels gevraagd. Doordat de tijd doorgaat en wij te maken kregen met een economische crisis is een drietal belangstellenden afgehaakt. Dat is jammer maar heel begrijpelijk in deze tijd.

Het terrein aan de Jan Binnenswei is in eigendom van Thús Wonen. In het huidige bestemmingsplan kunnen er een viertal woningen worden gebouwd. Bij voldoende vraag naar bouwkavels kan een vijfde bouwkavel worden ontwikkeld. De vijfde bouwkavel heeft in het bestemmingsplan een weg- en groen bestemming. Op basis van bovenstaande heeft Thús Wonen het terrein laten taxeren en aan Doarpsbelang laten weten dat zij het terrein in één keer wil verkopen. De prijs voor het terrein van de voormalige bejaardenwoningen is na de kerstdagen 2012 aan Doarpsbelang Aldwâld bekend gemaakt. Door de keuze van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt het terrein tegen een redelijke prijs aangeboden.

Daar staat tegenover dat er nog een aantal werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om te komen tot bouwkavels, zoals bijvoorbeeld de inschakeling van het Kadaster. Nu de prijs van het terrein bekend is gemaakt door Thús Wonen is Doarpsbelang geen partij meer in de ontwikkeling van het terrein van de voormalige bejaardenwoningen tot bouwkavels omdat Doarpsbelang een ‘aanjager’ is om te komen tot bouwkavels en niet een vereniging is voor het realiseren van bouwkavels. Het realiseren van de bouwkavels wordt door een tweetal belangstellenden voor een bouwkavel enthousiast en voortvarend opgepakt. Het is positief dat na jaren lang wachten eindelijk begonnen kan worden met het bouwen van vrijstaande woningen in Aldwâld.

In de Doarpskrante, op de ledenvergadering van Doarpsbelang en in de ‘wandelgangen’ van het dorp is regelmatig naar voren gekomen dat er bouwkavels beschikbaar komen. Naast de genoemde belangstellenden waren er meer belangstellenden maar voor hun was één ding belangrijk: ‘wat wordt de prijs van een bouwkavel’.

Nu de prijs van het terrein bekend is wil Doarpsbelang eventuele belangstellenden voor een bouwkavel wijzen op de mogelijkheid van een bouwkavel in Aldwâld. Belangstellenden kunnen zich melden bij Berend Jan Prins of Andries Minnema.