55+ middei 2018

Dit jaar werd de 55+ middag georganiseerd op woensdag 14 november 2018.

Om half 3 kon het bestuur 50 personen welkom heten onder een genot van een bakje koffie en een stukje oranjekoek werd er gezellig bijgepraat.

Deze middag kwamen de “Jansjes” uit Lauwersoog optreden met bekende liedjes.

Ook betrokken ze de mannen van de “Sangerssjongers” bekend van het plaatselijke popkoor erbij.

In de pauzes kreeg iedereen een consumptie met een borrelhapje.

Na afloop van het optreden werden de “Jansjes”bedankt onder groot applaus en kregen ze een attentie en de aanwezigen kregen nog een consumptie.

Ondertussen werd in de foyer het warm en koud buffet klaar gezet, dit werd verzorgd door slagerij Noteboom uit Kollum, het zag er weer geweldig uit.

Rond half 7 ging iedereen huiswaarts en kon het dorpsbelang terug kijken op een geslaagde middag.