6 Ontspanning en Recreatie
Huidig
In Oudwoude en omgeving zijn recreatieve voorzieningen in geringe mate aanwezig. Zo is er aan de Wygeast een Pronkkeamer gevestigd met slaapplaats voor ongeveer 10 personen, daarnaast kan er in Oudwoude ook gebruik worden gemaakt van Bêd & Brochje aan de Jan Binneswei. De mogelijkheid voor de toerist om in Oudwoude te gaan kamperen ontbreekt. De huidige camping kent alleen vaste standplaatsen. Qua horeca aangelegenheden bevindt zich iets buiten het dorp het café, restaurant & partycentrum "Lauwersland". Daarnaast is er in het dorp het café, restaurant en cafetaria "De Hege Pleats" gevestigd. Tevens beschikt Oudwoude over een Paintball-center en zijn er in de omgeving enkele fietspaden aangelegd. Er is een wandelroute en een fietsroute, zogeheten Swalk-rûtes, door Oudwoude en omgeving aanwezig, welke tot stand gekomen zijn in samenwerking tussen Dorpsbelangen en de Feriening Lytse Doarpen (FLD). Deze routes zijn opgenomen in de Swalk-rûtes boekjes "De Grutte Lauwerskrite" van de FLD.


Het naastgelegen Kollum beschikt daarnaast ook over enige recreatieve voorzieningen, en in het nabij gelegen Westergeest is het Ljeppershiem gevestigd. Ook heeft dit dorp een haven en twee campings. Tussen Kollum en Buitenpost is daarnaast een openluchtzwembad 'It Paradyske' gevestigd waar er in de zomermaanden mensen van heinde en ver komen voor hun vertier. Uitgaansgelegenheid voor de jongeren is te vinden in de nabij gelegen (grotere) dorpen. Oudwoude ligt daarnaast in de buurt van het Lauwersmeergebied, een natuurgebied van nationale allure, wat veel toeristen meebrengt. Deze toeristen dienen zoveel mogelijk in Oudwoude en zeer nabije omgeving bezig gehouden te worden. Nu gebeurt het vaak dat toeristen de auto in (omgeving van) Oudwoude neerzet, de fiets neemt en zo gauw mogelijk het dorp verlaat en de omgeving in fietst.
De mening over het huidige aanbod aan culturele voorzieningen (voorstellingen, concerten, bezienswaardigheden, soos, etc.), is over het algemeen positief. Er zou echter wel meer ruchtbaarheid aan gegeven mogen worden. Ook wordt duidelijk naar voren gebracht dat uitbreiding van deze voorzieningen geen overbodige luxe is.

Over de sport zijn de meningen over het algemeen ook positief. Wel is er vraag naar uitbreiding van het aanbod aan sporten (al dan niet in combinatie met buurdorpen) en dan gaat het met name om de binnensporten. Tijdens de vakanties is er sprake van een vakantiestop bij de sportverenigingen. Er is echter juist vraag naar (sport)activiteiten tijdens de zomervakantie.


Gewenst

Vanuit het dorp is er vraag naar het houden van meer muziek- en toneelvoorstellingen. Daarnaast is er ook vraag naar bijvoorbeeld exposities, tentoonstellingen en andere bezienswaardigheden of thema-avonden. De vakantiestop bij de sporten dient te worden opgeheven, zodat er ook tijdens de vakanties vertier plaats kan vinden. Tevens is bij de ijsbaan een kleedruimte en een ruimte voor verkoop van consumpties gewenst. De jongeren zien graag meer sociale voorzieningen in Oudwoude. Hierbij wordt met name aan een dansgelegenheid gedacht.

Ook komt uit de enquête duidelijk naar voren dat de bewoners van Oudwoude van mening zijn dat het aantal voorzieningen ten bate van de recreatie in en rondom het dorp nog verder uitgebreid kan worden. Naast eigen gebruik is deze ook bedoeld om zo meer toeristen naar Oudwoude te trekken. Nu nog gebeurt het dat deze 'verdwijnen' in de omgeving. De toerist moet dus zoveel mogelijk in Oudwoude bezig gehouden worden. Hiervoor dienen er meer recreatieve (fiets- en wandel) paden en routes te komen met punten waar men even van de natuur kan genieten en uit kan rusten op (picknick)bankjes langs de routes. Om de natuur schoon te houden dienen er hier dan tevens afvalbakken bijgeplaatst te worden. Ook kan gedacht worden aan het aanbieden van andere voorzieningen zoals een camping of verhuur van recreatieve faciliteiten (kano's, fietsen etc.).


Recreatie bij de Nieuwe Zwemmer

Advies
Als uitbreiding van de faciliteiten voor de Aldwâldemers en om meer leden te werven, zijn enkele verenigingen in de komende jaren van plan enkele extra activiteiten te realiseren. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een sportinstuif voor de jeugd, een wandeltocht door Oudwoude en omgeving (sportverenging S.V.S.), het oprichten van een jeugdvogelwacht (Fûgelwacht Aldwâld) en het organiseren van meerdere (koffie)concerten en openlucht optreden (Muziekvereniging Blaast de Bazuin). Daarnaast moeten er vanuit Dorpsbelangen Oudwoude ook meer activiteiten voor de bewoners georganiseerd worden, aldus de vraag van de ondervraagden. Zo wordt er onder andere als uitbreiding van activiteiten het organiseren van meer (kano, fiets, wandel) tochten voor de dorpsbewoners maar ook voor de toeristen aangedragen. Het aanbieden van (meer) paden en uitgestippelde routes in Oudwoude en omgeving en het plaatsen van meer (picknick)bankjes en afvalbakken kan hier een nadere invulling aan geven. Dit kan gerealiseerd worden in combinatie met de verhuur van bijvoorbeeld kano's en fietsen vanuit het dorp en de realisatie van een (boeren)camping in Oudwoude.

Zoals duidelijk wordt, zijn dus de voor recreant te creëren recreatievoorzieningen ook zeer geschikt voor de inwoners van Oudwoude. Andersom is dit ook zeker het geval met bijvoorbeeld het houden van markten. Deze trekken veel recreanten en bezoekers vanuit de omgeving naar Oudwoude. Aan deze punten dient echter wel voldoende ruchtbaarheid gegeven te worden (lokale en regionale pers). Daarnaast dienen zowel de inwoners als wel de toerist in een veilige omgeving van dit alles te kunnen genieten (zie ook hoofdstuk 3).

Bijlagen >>