Jaarlijkse zeildag voor jeugd Oudwoude een succes

Varen met Frans Boersma voor de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Een activiteit die in principe jaarlijks door Dorpsbelangen Oudwoude in samenwerking met Frans Boersma wordt georganiseerd, maar die de afgelopen jaren niet heeft plaats gevonden vanwege te weinig animo.

Gelukkig was er dit jaar wel weer een enthousiaste groep jeugd die deze activiteit op waarde weet te schatten. Met acht meiden en twee jongens vertrokken we afgelopen vrijdag 2 september om half tien naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. Daar werden we opgewacht door Frans en rond tien uur gingen we aan boord van z’n blauwe skûtsje de ‘Gerrit Witteveen’.

Na een korte uitleg over het hoe en wat van deze dag werden de trossen losgegooid en voeren we op de motor richting het Lauwersmeer. Na zo’n half uurtje varen werden de zeilen gehesen, waarbij de groep zelf de handen uit de mouwen moesten steken. Daar werd ook algauw de rolverdeling voor deze dag duidelijk. Of zoals de meiden zelf zeiden: ……….. ‘mannen zijn er voor het werk’, waarvan acte.

Vooralsnog waren de weergoden ons echter minder gunstig gezind. De wind liet het afweten en daarnaast doemden donkere luchten achter ons op. Besloten werd de boot af te meren achter een eilandje en hier in de luwte de bui af te wachten. En regenen ging het. Met dikke druppels kwam het hemelwater naar beneden. Dit mocht de pret echter niet drukken. De jongens en meiden hadden van tevoren bepaald dat er gezwommen moest worden en nat word je dan toch, of niet soms?

Na een uurtje schuilen in de ruime roef van de ‘Gerrit Witteveen’ had Frans de warme soep klaar en klaarde het weer op. De donkere luchten maakten plaats voor stralend nazomer weer. Na enkele potjes volleybal, nog wat zwemmen en verder vertier werd rond half drie het anker gelicht. De wind was toegenomen tot kracht drie à vier, zodat er ook echt gezeild kon worden.

Dit betekende werk aan de winkel voor de jongens (en meisjes). De fok moest worden bediend, de koers bepaald, het grootzeil gehesen etc. Na zo’n uurtje zeilen op het Lauwersmeer werd langzamerhand weer koers gezet richting de prachtige oude sluis van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Rond vijf uur kwamen we hier aan. De zeilen werden gestreken en het skûtsje werd op zijn vertrouwde stek afgemeerd. Na afscheid genomen te hebben van Frans werd er weer op de fiets koers gezet richting Oudwoude, waar we rond kwart voor zes aankwamen.

Daarmee kwam een einde aan een zeer geslaagde zeildag. En dat de jeugd daar ook zo over dacht blijkt wel uit de enthousiaste reacties en het feit dat men zich nu al weer wilde opgeven voor volgend jaar.

 

Jan Dijkstra