Uitnodiging aan bewoners en belangstellenden voor nieuwbouw in Oudwoude

Op vrijdag 3 maart 2006 organiseert de gemeente Kollumerland c.a. in samenwerking met de Woningstichting Kollumerland een excursie naar de wijken Waterland in Groningen en Opwierde in Appingedam. De excursie vindt in de ochtend plaats, met de start om 8.30 uur vanuit Oudwoude en het einde om 13.30 uur.
Op woensdag 22 maart 2006 van 17.00 uur tot 21.00 uur is er in het gemeentehuis in Kollum een bijeenkomst voor bewoners van Oudwoude en andere belangstellenden.

De excursie en de bijeenkomst zijn speciaal bedoeld voor bewoners van Oudwoude die graag mee willen denken over de nieuwe wijk die in Oudwoude ontwikkeld gaat worden. Dat kan iedereen uit het dorp zijn, maar ook bewoners uit andere dorpen die overwegen naar Oudwoude te verhuizen. De wijk komt ten noorden van Pastorijehof en ten westen van de Eysmastrjitte.

De excursie
De architect van Waterland, Jan Giezen, vertelt tijdens een presentatie en een rondwandeling hoe de wijk tot stand is gekomen en welke rol de bewoners daarbij hebben gehad. Ook in Appingedam zal hij de rondleiding verzorgen.
Wat bepaalt of een wijk mooi is en prettig om te wonen en wat zeker niet? Op welke manier is in deze wijken rekening gehouden met de wensen van (toekomstige) bewoners? De excursie is bedoeld om deelnemers twee verschillende voorbeelden te laten zien van hoe dit kan, om zo inspiratie op te doen voor Oudwoude.

De bewonersbijeenkomst
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 maart 2006 kunt u uw mening geven over wat u belangrijk vindt voor de nieuwe wijk in Oudwoude. Welke ideeën heeft u over de vormgeving, de bouwstijl en de groenvoorziening of het parkeren? De bijeenkomst wordt twee keer achter elkaar gehouden. U kunt kiezen of u om 17.00 uur of om 19.00 uur wilt komen.

Inschrijven
Voor de excursie moet u zich aanmelden, voor de bewonersbijeenkomst is dat niet nodig.
Deelname aan de excursie is gratis. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers. Per gezin, bedrijf of organisatie kunnen maximaal 2 personen mee. U kunt zich inschrijven voor de excursie met behulp van onderstaande bon. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw inschrijving met nadere informatie en het programma van de excursie.
Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Stuur de bon vóór 25 februari a.s. (zie het Nieuwsblad van Noordoost Friesland van 15 februari 2006) in een gesloten envelop (zonder frankering) naar:

Woningstichting Kollumerland
Antwoordnummer 585
9250 XE Kollum

U kunt zich ook per email aanmelden: info@wstkollumerland
Graag hierbij de gegevens benoemen die op de bon gevraagd worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannie Bergsma van Woningstichting Kollumerland, telefoonnummer 0511-451845.