Over Oudwoude

Oudwoude (Aldwâld in het Fries) telt zo’n 840 inwoners. Het dorp is gelegen in de gemeente Kollumerland c.a., in het noordoosten van Fryslân. Het dorp ligt op de noordelijke rand van de Wouden, waar dit landschap overgaat in het landschap van de voormalige kwelders. De bebouwde kom van het dorp ligt daarbij verscholen tussen de elzensingels in het zo specifieke Woudenlandschap.

Het noorden van het dorp wordt in principe al gerekend tot de noordelijke Friese kleistreek Hier vindt u de voor Friesland zo kenmerkende groene weilanden en weidse vergezichten. Oudwoude ligt verder op enkele kilometers afstand van het uitgestrekte natuurgebied Nationaal Park Lauwersmeer.

Oudwoude is, gelijk de naam al zegt, oud. In 1443 kwam het al voor als Olte-Wolde. Waarschijnlijk is hier of in de directe omgeving een oud bos of woud geweest. In dit oude bos of woud brachten onze voorouders vele offers aan hun goden, dit zou de naam "De Wygeast" (de gewijde hoogte) verklaren.

Meer informatie over het dorp, de historie en de voorzieningen is te vinden in de ‘Doarpsfisy 2002’ elders op deze site.