Op 18 maart 2004 is de stichting M.F.C. Aldwâld opgericht en draagt de naam “Stichting tot beheer en exploittatie van het Multifunctioneel Centrum Oudwoude.
Het MFC is voor alle verenigingen in het dorp. Jong en oud.
Ook de peuters krijgen hun eigen ruimte in het MFC.
Het MFC wordt gebouwd tegen de bestaande sportzaal aan de Wygeast.
Met de bouw zal worden begonnen medio 2006.

 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
(vlnr)zittend
Hannie Fennema(secretaris)
Durk Dijkstra(voorzitter)
Lydia Hoekstra

(vlnr) staand
Jannie Cnossen(penningmeester)
Sjoerd Hoekstra(adviseur)
Rolien Prins