Globaal overzicht jubileumconcert zondag 31 oktober:

16.00 uur: Ontvangst met koffie en ???????
in de schuur van de Fam. D Visser aan de
Foarwei te Oudwoude

Aansluitend: Concert door Blaast de Bazuin

Na het concert (ong. 17.00 uur): Gelegenheid het korps (bestuur) te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.

19.00 uur: Is er voor de leden + partners een "afterparty" met een koud buffet!

 

N.B: De entree is uiteraard vrij, maar we houden wel een collecte voor de gemaakte onkosten.

Vanaf augustus 2004 is Henk Fennema de nieuwe dirigent van brassband " Blaast de Bazuin" Oudwoude. Hij volgt daarmee dirigent Willem Flisijn op die bijna 6 jaar aan de band was verbonden. Henk Fennema werd geboren op 26 december 1976 te Oudwoude, de plaats dat eveneens zijn woonplaats is. Op 12-jarige leeftijd begon zijn muzikale loopbaan ook bij deze band. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van Tjalling Huizinga die toen dirigent en leraar was van "Blaast de Bazuin". Later werden de muzieklessen op streekmuziekschool "De Wâldsang" te Buitenpost gevolgd, hier kreeg hij les op Es-bas van Bienze IJlstra en later van broer Bonne IJlstra. De diploma's A t/m D werden behaald en zelfs het solistendiploma mocht in ontvangst worden genomen. Bij diverse brassbands speelde hij zijn muzikale partijtje mee. Zo ook bij topbrassband " De Wâldsang" uit Buitenpost. In 1999 volgde Henk directielessen bij voormalig muziekschooldirecteur Jitze Nicolai. Ook van deze directielessen werd er een diploma in ontvangst genomen. Van september 1999 t/m juli 2004 was hij dirigent van brassband "Harmonia" Zwaagwesteinde en vanaf augustus dus bij brassband "Blaast de Bazuin" Oudwoude waar naast het dirigeren ook door hem de muzieklessen worden gegeven.

Meer info op de site van Blaas de bazuin >>