Beloningsbeleid

Het bestuur heeft geen personeel in dienst en de functionarissen binnen
het bestuur zijn onbezoldigd.