Beleidsplan

De vereniging Dorpsbelangen Oudwoude is opgericht op 24 februari 1947. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 40002502

De vereniging stelt zich ten doel:
a. Zich zonder politieke bedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiele belangen van het dorp Oudwoude
en omstreken, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
b. Het versterken van het sociaal-cultureel leven waar dat mogelijk en gewenst is.
c. Het versterken van de dorpsgemeenschap door middel van activiteiten of andere evenementen.
d. De verenging heeft geen winstoogmerk

Iedereen van 18 jaar of ouder die in het verenigingsgebied woont, dit betreft het dorp Oudwoude en buitengebied, kan lid worden van vereniging Dorpsbelangen Oudwoude.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen of andere baten. Het geld dat binnenkomt wordt besteed aan de eerder benoemde doelen.

Het bestuur wordt samengesteld uit alle groeperingen van de samenleving in Oudwoude.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden middels een jaar- en financieel verslag.