Colofon

Deze toekomstvisie is tot stand gekomen door medewerking van:

Dorpsbelangen Oudwoude:
Opdrachtgever visie

Werkgroep 'Fisy Aldwâld oan't 2012':
Durk Dijkstra
Dries Klaver
Marion Wiersma
Jan de Boer
Johanna de Jong
Anne Koster
Wiebe de Boer

Feriening Lytse Doarpen:
Klaas Hallema (ondersteuning bij de voorbereiding)
Elmar Schraa (ondersteuning bij het schrijven van de visie)
Stagiair Plattelandsvernieuwing Van Hall Instituut

Gemeente Kollumerland ca.:
Tegemoetkoming in kopieerkosten visie

Dorpsbewoners van Oudwoude
Natuurlijk kan en mag deze groep niet ontbreken. Zij hebben per slot van rekening gezorgd voor de inbreng.

Alle foto's zijn gemaakt door de Feriening Lytse Doarpen, behalve de luchtfoto , welke gemaakt is door de familie Wiersma en de prent uit 1908 , welke in eigendom is van de 'Provinsjale Bibleteek Fryslân'.