BIJLAGE IV Dorpsbelangen

IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DORPSBELANGEN
" Doarpsnijs toegankelijk maken voor alle verenigingen uit het dorp
" Jeugdwagens tevoren controleren op thema / minder drank op wagens
" Playbackshow verdelen in basisscholen en ouderen
" Kinderspelen (ouderwetse) weer invoeren, ouders erbij betrekken
" Meer aandacht aan dodenherdenking schenken (doarpsnijs - leugenbank)
" Volksspelen vervangen door zeskamp
" Meer organiseren voor de jeugd 12-16 jaar (dropping, karaoke)
" Drumband voor de optocht
" Survivaltocht zelf organiseren
" Meer aandacht besteden aan prijsuitreiking optocht
" Feesttent jaarwisseling plaatsen
" Bekende groepen tijdens dorpsfeest laten optreden, geen carnaval
" Meer variatie in dorpsfeest brengen
" Matinee afschaffen of alcohol vrij maken
" Jeugd in dorpsbelang betrekken
" Rommelmarkt organiseren
" 'Iets' voor pake's en beppe's organiseren
" Minder vaakdorpsfeest vanwege financiële problemen
" Ringrijden is te vaak
" Meer ouderen vragen / laten meedoen met volleybaltoernooi
Tabel 4; Activiteiten Dorpsbelangen


WAT KAN DORPSBELANGEN MEER BETEKENEN VOOR OUDWOUDE
" Aanspreekpunt naar de gemeente
" Presenteren van het dorp op internet
" Sint Maartenfeest organiseren
" Stratenvoetbal organiseren
" Bedrijfsleven stimuleren
" Vandalisme voorkomen
" Rondje langs alle verenigingen in het dorp aken
" Doarpsnijs maandelijks uitbrengen (huis aan huis)
" Contacten onderhouden met "hokjes" (jongeren)
" Aanpak Trekweg stimuleren
Tabel 5; Betekenis Dorpsbelangen voor Oudwoude