BIJLAGE III WONINGBOUW

Perc.Eventuele plaats voor woningbouw
47% Aan de Eysmastrjitte (tussen trainingsveld en Pastorijhôf)
26% Ten oosten van de Jan Binneswei (vanaf bejaardenwoningen tot de Foarwei)
8% Ten zuiden van de Foarwei, tussen Parc l'Eau en de Lange Ikker
5% Inbreiden / Vervangen van huizen binnen het bestaande dorp.
4% Ten zuiden van de Foarwei (tussen Hûsternoard en Parc l'Eau)
4% Ten westen van de Pastorijhôf (richting Westergeest)
2% Nabijheid CBS de Tarising richting Boksereed
2% Aan de Wygeast / Allemawei
1% Feestterrein Swartewei
1% Perceel grond aan de Prunus
Tabel 3; Geschikt bevonden locaties voor nieuwbouw