BIJLAGE II       Kwalificatie Voorzieningen

 

Zeer goed

Goed

Matig

Slecht

Geen mening

matig/ slecht

Politie / Dorpswacht(*)

1 %

18 %

24 %

27 %

30 %

72 %

Voorziening ouderen / bejaarden

1 %

16 %

19 %

14 %

50 %

66 %

Andere voorzieningen

2 %

7 %

2 %

11 %

78 %

59 %

Horeca

1 %

39 %

31 %

8 %

21 %

49 %

Uitgaansleven (*)

1 %

38 %

28 %

8 %

25 %

48 %

Parkeren

2 %

46 %

24 %

19 %

9 %

47 %

Scholing voor volwassenen (*)

0 %

20 %

12 %

6 %

62 %

47 %

Post-, telefoon-, loketdiensten (*)

1 %

47 %

20 %

23 %

9 %

47 %

Recreatievoorzieningen

2 %

38 %

28 %

2 %

30 %

43 %

Dorpsbeheer (banenpooler)(*)

1 %

15 %

9 %

4 %

70 %

43 %

Openbaar vervoer

4 %

41 %

22 %

10 %

23 %

42 %

Bank / Postbank (*)

1 %

54 %

18 %

19 %

8 %

40 %

Groenvoorzieningen

2 %

52 %

26 %

8 %

12 %

39 %

Boodschappenservice (*)

2 %

15 %

6 %

5 %

72 %

39 %

Winkels (*)

2 %

58 %

16 %

18 %

6 %

36 %

Kerkgebouw en kerkdiensten

2 %

41 %

16 %

5 %

36 %

33 %

Gemeentelijke loketdiensten (*)

1 %

54 %

17 %

10 %

18 %

33 %

Peuterschool

4 %

37 %

11 %

8  %

40 %

32 %

Thuiszorg

2 %

31 %

9 %

4 %

54 %

28 %

Bibliobus / Bibliotheek (*)

2 %

51 %

15 %

4 %

28 %

26 %

Basisonderwijs

7  %

52 %

9 %

5 %

27 %

19 %

Consultatiebureau (*)

2 %

45 %

6 %

4 %

43 %

18 %

Leugenbank

4 %

48 %

8 %

2 %

38 %

16 %

Doarpsnijs

12 %

68 %

13 %

2 %

5 %

16 %

Sportveld & sportvoorzieningen

9 %

65 %

8 %

2 %

16 %

12 %

Speeltuin “It Itelan

25 %

54 %

7 %

1 %

13 %

9 %

Vuilophaaldienst (*)

11 %

76 %

6 %

2 %

5 %

8 %

Dierenarts (*)

5 %

72 %

3 %

4 %

16 %

8 %

Tandarts (*)

6 %

74 %

3 %

2 %

15 %

6 %

Apotheek (*)

8 %

80 %

4 %

2 %

6 %

6 %

Fysiotherapie (*)

2 %

67 %

2 %

2 %

27 %

5 %

Huisarts (*)

8 %

83 %

3 %

1 %

5 %

4 %

(*) Voorzieningen opgenomen in directe omliggende plaatsen. De grijs gekleurde hokjes vertegenwoordigen de meerderheid qua percentage.                 

Tabel 2; kwalificatie voorzieningen

Omschrijving Matig – Slecht Percentage

De uitkomsten beschreven in de “Matig - Slecht percentage” kolom zijn verrekent met de “geen mening” kolom. Dit wil zeggen dat de kolom waar men geen mening heeft ingevuld niet wordt mee gerekend over het algeheel. In het nu volgende voorbeeld wordt de gedachtegang hierachter duidelijk gemaakt.

Een voorbeeld:

Van de ondervraagden, 181 enquêtes zijn teruggekomen, heeft 30% (tussen haakjes is het aantal ondervraagden) geen mening ingevuld. Het ingevulde totaal is 100 %.

 

Zeer goed

Goed

Matig

Slecht

Geen mening

Politie / Dorpswacht

1 % (2)

18 % (33)

24 % (43)

27 % (49)

30 % (54)

Als het “geen mening percentage” niet mee gerekend wordt zien de getallen er heel anders uit;

 

Zeer goed

Goed

Matig

Slecht

matig + slecht percentage

Politie / Dorpswacht

2 %

26%

34%

38%

34% + 38% = 72%